Ioan Albu „intermediarul” dintre autoritățile locale și mafia musulmană.

Către,
GUVERNUL ROMÂNIEI:
CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU.
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE:
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CONSTANȚA.

               Subsemnatul, Ali Ibraim, domiciliat în localitatea Bușteni, bd. Libertății nr. 67, jud. Prahova, posesor al C.I. seria PH, nr. 820641, CNP: 1650731131290, urmare a adresei nr. 14085 din 17 noiembrie 2017 prin s-a încercat mușamalizare colaborării autorităților locale cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România, înțeleg să contest verificările efectuate, rugându-vă să dispuneți reluarea cercetărilor pentru următoarele :

MOTIVE.

 Dovezi privind lipsa de calitate a președintelui, membrilor Consiliului Reprezentanților și staff-ului Filialelor Uniunii Democrate a Tătarilor Turco Musulmani din România:
Expirarea de drept a mandatului de 4 ani, în luna iulie 2016;
Anulare Hotărârii nr. 1 din 09.01.2016 a Congresului Național, prin Hotărârea definitivă nr. 8286/2016 pronunțată de Tribunalul Constanța;
Cu privire la Dezinvestirea președintelui și staff-ului UTTMR: prin Sentința nr. 4241/2017 s-a dispus înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat  la grefa Judecătoriei Constanța a modificărilor survenite conform Sentinței nr. 8286 din 23.06.2016. România.
Notă: Documentele atașate în link-urile de la lit. a, b și c – punctul 1, sunt dovezi irefutabile care stabilesc lipsa de calitate a organizatorilor la nivel central și Filialele UDTTMR, interzicând în egală măsură folosirea sigle UDTTMR, fie și sub forma unor „asocieri” cu alte entități juridice.

Lipsa de calitate organizatorilor și asocierea Prefecturii Constanța privind organizarea ilegală a evenimentului „Ziua limbii tătare” din data de 05.05.2017, în Sala Remus Opreanu a Palatul Administrativ al Prefecturii Constanța.
Notă: Vă rog să-mi comunicați numele sau/și funcția funcționarului care a aprobat organizarea evenimentului sus menționat și copia chitanțe sau a contractului de închiriere a locației, către UDTTMR.

Așa cum am arătat și dovedit cu probele atașate la pct. 1, (nimeni nu avea dreptul să organizeze și să-și asume sigla UDTTMR fie și prin asociere), aceste legi definitive au fost ignorate și încălcate în mod flagrant, rând pe rând de către reprezentanții statului din teritoriu.
Domnule Prefect, citiți cu atenție probele din acest link, în care, într-o română cât se poate de autentică se precizează: «Primăria și Consiliul Local din (…), în colaborare cu UDTTMR organizează (…)».., prin urmare, vă rog respectos să nu-mi ignorați inteligența, în caz contrar îmi voi asuma dreptul de a vă pune în capul listei de pușcăriabili care au susținut și finanțat cu bani din bugetele locale, activitățile ilegale a mafie tătărești care uzează ilegal de patrimoniul și sigla UDTTMR.
Printre cei care au făcut front comun asociind – colaborând cu infractorii care au organizat evenimente sub sigla UDTTMR se numără edilii pușcăriabili din: Mangalia, Limanu, 23 August, Cumpăna, Techirghiol, Lumina, Năvodari, Valul lui Traian, Murfatlar, Castelu, Ciocârlia, Cobadin și cel din Independența care neglijează interesele elementare a electoratului din satul Fântâna Mare.
Notă: Vă rog să-mi comunicați măsurile legale privind activitățile criticate a edililor și aleșilor locali din teritoriu, în colaborare și finanțând evenimente pentru susținerea unor indivizi fără calitate, care se folosesc de sigla UDTTMR:
Să-mi comunicați copia adreselor prin care ați sesizat Curtea de Conturi cu privire la legalitatea bugetării activităților criticate;
Să-mi comunicați copia sesizărilor de declinarea competenței către organele abilitate, conform obligațiilor prevăzute de art. 61 din O.G. 26/2002.

Închei rugându-vă să dați curs literalmente la puncte 2 și 3 așa cum se regăsesc formulate mai sus.

Vă mulțumesc.

Ali Ibraim 24 noiembrie 2017

Răspunsul Prefectului de constanța Ioan Albu:

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Falisultan.ro%2Fmain%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FR%C4%83spuns-Prefectur%C4%83.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *