Category Archives: ȘTIRI

  • 0

  • 0

Aceiași „pușcăriabil” cercetați în alt dosar.

Category : ȘTIRI

Prea multe nu sunt de spus, citiți vă rog adresa de mai jos.., e „proaspătă” primită azi !…


  • 0

Iusuf Murat – muftiul satanist al Cultului Musulman: mă pune Turcu′ la treabă…

Category : ȘTIRI

Până ce-l voi trimite definitiva acasă la Poarta Albă, peste drum de Canalul Dunăre Marea Neagră.., îl mai pun la treabă pe Iusuf Murat – papazul satanist instalat prin fraudă la șefia Cultului Musulman din România.

Vă reamintesc că, pușcăriabilul Iusuf Murat este cerceta penal în dosarul nr. 386/2017.
[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Falisultan.ro%2Fmain%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fraspuns-sesizare-Ali-Ibraim.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]


  • 0

Ioan Albu „intermediarul” dintre autoritățile locale și mafia musulmană.

Category : ȘTIRI

Către,
GUVERNUL ROMÂNIEI:
CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU.
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE:
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CONSTANȚA.

               Subsemnatul, Ali Ibraim, domiciliat în localitatea Bușteni, bd. Libertății nr. 67, jud. Prahova, posesor al C.I. seria PH, nr. 820641, CNP: 1650731131290, urmare a adresei nr. 14085 din 17 noiembrie 2017 prin s-a încercat mușamalizare colaborării autorităților locale cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România, înțeleg să contest verificările efectuate, rugându-vă să dispuneți reluarea cercetărilor pentru următoarele :

MOTIVE.

 Dovezi privind lipsa de calitate a președintelui, membrilor Consiliului Reprezentanților și staff-ului Filialelor Uniunii Democrate a Tătarilor Turco Musulmani din România:
Expirarea de drept a mandatului de 4 ani, în luna iulie 2016;
Anulare Hotărârii nr. 1 din 09.01.2016 a Congresului Național, prin Hotărârea definitivă nr. 8286/2016 pronunțată de Tribunalul Constanța;
Cu privire la Dezinvestirea președintelui și staff-ului UTTMR: prin Sentința nr. 4241/2017 s-a dispus înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat  la grefa Judecătoriei Constanța a modificărilor survenite conform Sentinței nr. 8286 din 23.06.2016. România.
Notă: Documentele atașate în link-urile de la lit. a, b și c – punctul 1, sunt dovezi irefutabile care stabilesc lipsa de calitate a organizatorilor la nivel central și Filialele UDTTMR, interzicând în egală măsură folosirea sigle UDTTMR, fie și sub forma unor „asocieri” cu alte entități juridice.

Lipsa de calitate organizatorilor și asocierea Prefecturii Constanța privind organizarea ilegală a evenimentului „Ziua limbii tătare” din data de 05.05.2017, în Sala Remus Opreanu a Palatul Administrativ al Prefecturii Constanța.
Notă: Vă rog să-mi comunicați numele sau/și funcția funcționarului care a aprobat organizarea evenimentului sus menționat și copia chitanțe sau a contractului de închiriere a locației, către UDTTMR.

Așa cum am arătat și dovedit cu probele atașate la pct. 1, (nimeni nu avea dreptul să organizeze și să-și asume sigla UDTTMR fie și prin asociere), aceste legi definitive au fost ignorate și încălcate în mod flagrant, rând pe rând de către reprezentanții statului din teritoriu.
Domnule Prefect, citiți cu atenție probele din acest link, în care, într-o română cât se poate de autentică se precizează: «Primăria și Consiliul Local din (…), în colaborare cu UDTTMR organizează (…)».., prin urmare, vă rog respectos să nu-mi ignorați inteligența, în caz contrar îmi voi asuma dreptul de a vă pune în capul listei de pușcăriabili care au susținut și finanțat cu bani din bugetele locale, activitățile ilegale a mafie tătărești care uzează ilegal de patrimoniul și sigla UDTTMR.
Printre cei care au făcut front comun asociind – colaborând cu infractorii care au organizat evenimente sub sigla UDTTMR se numără edilii pușcăriabili din: Mangalia, Limanu, 23 August, Cumpăna, Techirghiol, Lumina, Năvodari, Valul lui Traian, Murfatlar, Castelu, Ciocârlia, Cobadin și cel din Independența care neglijează interesele elementare a electoratului din satul Fântâna Mare.
Notă: Vă rog să-mi comunicați măsurile legale privind activitățile criticate a edililor și aleșilor locali din teritoriu, în colaborare și finanțând evenimente pentru susținerea unor indivizi fără calitate, care se folosesc de sigla UDTTMR:
Să-mi comunicați copia adreselor prin care ați sesizat Curtea de Conturi cu privire la legalitatea bugetării activităților criticate;
Să-mi comunicați copia sesizărilor de declinarea competenței către organele abilitate, conform obligațiilor prevăzute de art. 61 din O.G. 26/2002.

Închei rugându-vă să dați curs literalmente la puncte 2 și 3 așa cum se regăsesc formulate mai sus.

Vă mulțumesc.

Ali Ibraim 24 noiembrie 2017

Răspunsul Prefectului de constanța Ioan Albu:

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Falisultan.ro%2Fmain%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FR%C4%83spuns-Prefectur%C4%83.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

  • 0

Primarii impostori din Techirghiol, Lumina și Năvodari.

Category : ȘTIRI

În acest articol voi completa tabloul edililor din categoria „primarus impostorus – penalus” din  MangaliaCiocârliaIndependențaCobadinCastelu,   LimanuMangalia23 AugustCumpănaValul lui Traian  și  Murfatlar, cu cel din Techirghiol, Lumina și Năvodari, respectiv primarul: Soceanu Iulian Constantin, Ioan Roman și Chelaru Florinsusținători ai mafiei patronat de pretinsul președinte cu statutul penal al UDTTMR – Eserghep Gelil și Muftiul pușcăriabil cu înclinații sataniste Iusuf Murat.
 În cele ce urmează, vă voi dovedi prin acte oficiale , că toți acești edili sunt pușcăriabili în toată regula , iată și motivația:
Lipsa de Calitate a președintelui șI membrilor Consiliului Reprezentanților a Uniunii Democrate Tătarilor Turco Musulmani din România:
Expirarea de drept a mandatului de 4 ani, în luna iulie 2016;
Anulare Hotărârii nr. 1 din 09.01.2016 a Congresului Național, prin Hotărârea definitivă nr. 8286/2016 pronunțată de Tribunalul Constanța ( această hotărâre a anulat calitatea președintelui și a staff-ului la nivel central și Filialele UDTTMR );
Cu privire la dezinvestirea președintelui și a personalului UTTMR: prin Sentința nr. 4241/2017 s-a dispus înregistrarea în Registrul Asociațiilor și al Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Constanța a modificărilor survenite conform Sentinței nr. 8286 din 23.06.2016 .
Notă: Documentele atașate în link-urile de la lit. a, b și c – punctul 1, sunt dovezi irefutabile care stabilesc lipsa de calitate a organizatorilor, interzicând în egală măsură utilizarea siglei UDTTMR , fie și sub forma unor „asocieri” cu alte entități juridice.
Prin urmare, toți aceștia vor face „ coadăîn fața autorităților de cercetare (penală) și judecătorești .., e de doar o chestiune timp, iar cei ce nu-mi dau crezare sunt rugați să-l întrebe pe Gelil Eserghep și pe pușcăriabilul Iusuf Murat cercetat penal în dosarul nr. 386/2016.


  • 0

Cerul dobrogean brăzdat de vulturi.

Category : ȘTIRI

În calitate de simplu musulman, consider că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru normalitate și dreptate.., totuși e bine să știți că nu mă voi opri aici și vă promit că voi urmări cu multă atenție evoluția sesizărilor aflate în curs de cercetare, după caz voi face altele sau voi contesta eventualele decizii măsluite.
În tot acest „război” prin care am dovedit tătărimii că UDTTMR are  sfârșit sumbru.., în ciuda acestor realități de fapt și de drept, n-am reușit să coagulez de cât un mic nucleu ce s-a dovedit a avea gena tătarilor de odinioară, adică: vitejia, curajul și mândria de a fii tătar.
În latura opusă am avut parte de „mongolizați”.., târâturi bipede gen „Tatarman, Lola de Ciocârlia” și alții, care mi-au terfelit trecutul și familia, în schimbul unui troc lături oferit cu generozitate de Ghiță Mongolul.
La fel a procedat și „Öksüz” Naim.., abandonat de Ghiță Mongolul și-a format propriul trib (UDT), vegheat de la înălțime de „Kartal” Negiat gata să se hrănească cu „leșuri bugetate” oferit de generosul „Horoz” Aledin – coordonatorul de firfireii din punguța” țării. Cert este că și acest trib a dezamăgit și va dezamăgi, câtă vreme prioritățile sunt interesele personale și de grup și nici de cum păsare pentru tradiția, cultura, obiceiurile interetnice și confesionale.
În opinie personală.., salvarea tătărimii poate veni dintr-o singură direcție și anume din rândul tineretului școlit, consiliați de de somități din rândul comunități – (de intelectualii consacrați),.., iar pentru asta, e nevoie de o nouă Uniune care nu să aibă „fosile mongolizate” în staff sau Filiale.
Dacă e să analizăm pătura de mijloc a majorității tătărimii ce s-a dovedit a fii pasivă chiar și atunci când l-ea fost pusă în pericol continuitatea firească într-o comunitate organizată, finanțată și susținută de statul român.., nu am de cât regrete.
Mai nou.., acei tătari care s-au lăsat cumpărați cu excursii, un șuberek sau o kermeză mongolistă, au început să migreze devenind membrii UDTR, adică exact cum procedează curvele.., navetă de la un așternut la altul.
Păi crede cineva că toți acești „mongolizați” vor beneficia de tratamentul lui Ghiță și în așternutul „impotentului” Fedbi Osman? Greșiți fraților.., eu v-am considerat dindaș kardeș, până nu veți face dovada reciprocități voi avea grijă să faceți „foamea pentru că lăturile” lui Ghiță s-au epuizat.., gata nu mai sunt fonduri, n-aveți deputat și toate aste s-au petrecut în timp ce voi vă hrăneați din trocul mongolezului.
Când am început să postez, cu mici excepții nici un tătar nu mi-a dat crezare.., este posibil să nu-mi dați nici acum, dar repet: singura șansă a tătărimii este unitatea.., contopirea într-o organizație nouă și nemongolizată, pentru că cerul dobrogean este brăzdat de vulturi ce se hrănesc cu drepturile tătărimii.
Închei prin a vă spune: voi nu.., dar istoria îmi va da dreptate!…